In onze huidige maatschappij zijn we al te vaak gekluisterd aan een bureau of zetel enerzijds, anderzijds specialiseren we ons vaak in steeds dezelfde bewegingsvormen. Ons lichaam – dat van nature uit tal van bewegingsmogelijkheden heeft – verleert deze diversiteit en raakt verstard. Dit leidt vaak – op korte of lange termijn – tot klachten of blessures.

Movement teacher

Je kan mij het best omschrijven als een ‘movement teacher’: iedereen die – preventief of curatief – op een actieve manier wil werken aan z’n lichaam en bewegingsmogelijkheden kan bij mij terecht.

Mobiliteit – lenigheid – stabiliteit – kracht – evenwicht – snelheid – conditie – coördinatie – gezondheid: dat zijn allemaal aspecten die onder beweging vallen.

Ik leer je efficiënter bewegen, jij helpt jezelf

Methode

De rode draad doorheen de methode: isolated movement | integrated movement |improvised movement. Vanuit relatief eenvoudige oefeningen gaan we geleidelijk over naar complexere bewegingsvormen. De reden voor deze complexe bewegingsvormen is gelinkt aan de complexiteit van onze hersenen. Ons lichaam is immers gemaakt om complex te kunnen bewegen.

 

VOOR SPECIFIEKE BEWEGINGS-DOELSTELLINGEN OF OM JE GLOBALE BEWEGINGSMOGELIJKHEDEN TE VERRUIMEN

Bij individuele sessies zet ik je op weg om jouw specifieke aandachtspunten te leren aanpakken via diverse oefeningen. Deze oefeningen kunnen thuis verder worden ingeoefend – er is geen nood aan high tech toestellen.

Om complexere bewegingsvormen aan te leren (bewegen door improvisatie = het echte leven) is het ook heel belangrijk om in groep te bewegen. Hiervoor organiseer ik groepsessiesBinnen de groepslessen komen zowel isolated, integrated en improvised movement aan bod. De spelvorm staat centraal (homo ludens = de spelende mens).

We leggen samen een weg af. Mijn verantwoordelijkheid is jou zo goed mogelijk op weg te zetten, de kwalitatieve tijd die je investeert in jouw lichaam is jouw verantwoordelijkheid. Deze weg (het doel) is persoonsgebonden. De ervaring leert me dat op regelmatige basis in groep oefenen + af en toe individueel worden bijgestuurd, het beste resultaat geven.

  Ook bij blessures

  Ik ben een gedeconventioneerd kinesitherapeut. Ook met een medisch voorschrift kan je bij mij terecht. 

  Zowel een acute als chronische problematiek kan met beweging worden aangepakt. Als je pijn hebt is stoppen met bewegen net NIET de oplossing. Het is echter belangrijk dat je, in zo een situatie, leert wat je best kan doen. Alles heeft te maken met de dosis beweging die jouw lichaam nodig heeft op dat specifieke moment. Ik begeleid je hier graag bij. 

   

  Beweeg dagelijks en doe niet wat je al kan

  Ik stak de afgelopen jaren heel wat wijsheid op van Ido Portal. Zelf beweeg ik dagelijks vanuit zijn filosofie en bewegingsperspectief. En ik geef dit al 3 jaar met succes door aan mijn studenten.

  Weet dat:

  • ons lichaam gemaakt is om dagelijks gestimuleerd te worden dus ik adviseer een dagelijks oefenmoment in plaats van 3 oefenmomenten per week
  • oefen uit je comfortzone, doe dus niet (alleen) wat je al kan
  • varieer in je beweging, doe niet elke dag exact dezelfde oefeningen
  • leer uit wat je lichaam je vertelt tijdens of na het bewegen. Bepaalde pijn, duizeligheid, misselijkheid en stijfheid kunnen signalen zijn dat het net goed is om die bewegingsvormen in de juiste dosis te blijven uitvoeren.